Grow4youCoaching & Training 
 

Communicatietraining

Dieren zijn net als mensen.

 "Ik leer jou leiden", zegt de leeuw.
"Ik leer jou volgen", zegt de kameel.
"Van mij leer je zorgen", zegt de bever.
"Van mij leer je genieten", zegt de poes.
"Zie hoe ik mij toon", zegt de pauw.

"Ik kijk naar jou op", zegt de wasbeer.
"Ik leer jou stil te houden", zegt de uil.
"Bij mij mag je tijd nemen om te ondergaan", zegt de schildpad.
"Leer toch maar aanvechten", zegt de havik.
"Leer ook maar weerstaan", zegt de steenbok


De training Dieren zijn net als mensen is ontwikkeld aan de hand van de methode van de axenroos. De axenroos is een methode om gedragingen, interactie en communicatie tussen kinderen en/of volwassenen in kaart te brengen. Deze methode is ontwikkeld door de Belgische psycholoog Ferdinand Cuvelier.  De Axenroos is een mooie bruikbare methode die gedragingen en gevoelens visueel maakt aan de hand van dieren en die het mogelijk maakt om gedrag bespreekbaar te maken en jezelf beter te leren kennen op een laagdrempelige en spelende/creatieve manier.

Grow4you werkt met de axenroos ten behoeve van:
Het aanpakken en voorkomen van pesten op school
Samenwerking binnen klassen, gezinnen en organisaties
Weerbaarheid/zelfbeeld in relatie tot jezelf en anderen
Verbeteren van communicatieve vaardigheden
Leren oplossen van (innerlijke) conflicten
Gevoelen leren (h)erkennen
Faalangst

Coaching  en training met de stad van Axen kan zowel individueel als in een groep,  op school en binnen het gezin maar kan ook als workshops ingezet worden binnen bijvoorbeeld de BSO. De werkvormen worden aangepast aan de hand van de onderliggende hulpvraag en op een laagdrempelige en speelse manier aangeboden.

Klik hier voor meer informatie over het aanbod  en de tarieven.

Er zijn ontelbare gedragswijzen waarmee mensen in relatie gaan met een ander. Alle relatiewijzen worden samengevat in een 6-tal hoofdrelaties. Dit worden de 6 AXEN genoemd. Een ax betekend: de mogelijkheid bij een mens om in relatie te treden. In de axenroos worden deze relatiewijzen verdeeld in alle mogelijke houdingen die mensen tegen elkaar kunnen aannemen. Deze worden schematisch voorgesteld op de axenroos zoals je in het plaatje hieronder kan zien.


                                           
 Mensen gaan op verschillende manieren met elkaar om.

 - Harmonieus

- Conflictueus

- Afstandelijk
De meeste communicatie verloopt via de harmoniezone. Daarom is deze nog eens onderverdeeld in 6 axen. 3 in het bovenste gedeelte (tonen, zorgen en leiden) en drie in het onderste gedeelte (opkijken, genieten, luisteren). Onderstaand voorbeeld geeft aan hoe dit eruit ziet aan de hand van de dieren. 

 


Er zijn in totaal dus 10 axen op de axenroos. Dit betekend dat gedrag van mensen ten opzichte van elkaar dus kan worden ingedeeld in 10 categorieën (axen). Al deze axen worden gesymboliseerd door een dier en elk dier vertoont zowel goedgemutst als slechtgemutst gedrag maar geen enkel dier is alleen maar goed of slecht. Soms kunnen dieren heel ver gaan in hun gedragingen wat er voor kan zorgen dat je een pestkop wordt of juist gepest wordt. Ook kan het ervoor zorgen dat je gedragingen in weg gaan zitten waardoor je je liever terugtrekt of juist veel te veel gaat zorgen voor een ander waarbij je jezelf verliest.

Voor kinderen en volwassenen kan het heel verhelderend zijn om gedrag aan dieren te koppelen, bewust te worden van gedragingen maar ook om te leren welke dieren ze nog meer in kunnen zetten. Tevens maak je het makkelijker om relaties bespreekbaar te maken en is de drempel om over je eigen gedragingen te praten minder groot.Enthousiast geworden over een training/workshop met de axenroos?


Klik hier voor meer informatie over het aanbod en de tarieven.


 De dieren van de axenroos en hun gedragingen:
De leeuw 
De leeuw is de koning van de dieren.
Hij weet altijd raad en wijst de weg. Hij neemt de leiding  stevig in handen.
Een goedgemutste leeuw is gericht op leiden, organiseren, uitleggen en groep bevorderend werken.
Een slechtgemutste leeuw is gericht op domineren, manipuleren, bevelen en autoritair optreden.
De kameel
De kameel is een volgzaam woestijndier.
Hij loopt mee in de karavaan en draagt alle lasten.
Een goedgemutste kameel wordt gekenmerkt door volgen, om raad vragen, gehoorzamen en gezond nieuwsgierig zijn.
Een slechtgemutste kameel wordt gekenmerkt door meelopen, nooit initiatief nemen, te afhankelijk zijn, te onderdanig zijn.
De bever
Bevers leven jarenlang in een hecht familieverband.
Bevers bouwen dammen waar ook andere dieren gebruik van mogen maken. Bevers delen bezittingen met anderen.
De goedgemutste bever is gericht op zich verantwoordelijk voelen, zorgen, attent zijn en hulp bieden.
Een slechtgemutste bever is gericht op alles weggeven, iemand over beschermen, teveel verwennen en andermans taken uitvoeren.
De poes
Een poes vraagt om geaaid te worden.
Ze begint te spinnen en te ronken als je haar vertroetelt. Poezen zijn dankbaar voor wat hen wordt aangeboden.
Een goedgemutste poes wordt gekenmerkt door dankbaar zijn, zorg aanvaarden, genieten en iets durven vragen.
Een slechtgemutste poes wordt gekenmerkt door te afhankelijk zijn, profiteren, eigen voordeel voorop stellen en dingen opeisen.
De pauw
De pauw laat zijn mooiste veren zien.
Hij durft ook de minder fraaie achterkant van zijn veren te laten zien. Iemand die zich gedraagt als een pauw toont zichzelf, stapt naar anderen toe, neemt contact op en biedt zich aan.
Een goedgemutste pauw is gericht op talenten (h)erkennen, trots zijn, zich goed voelen en contact leggen.
Een slechtgemutste pauw is gericht op opscheppen, zich steeds vooraan willen plaatsen, willen opvallen en pronken.
De wasbeer
Een wasbeer heeft zwart omrande oogjes, waardoor het lijkt of hij een brilletje draagt om beter te kunnen zien. De mens die zich gedraagt als een wasbeer geeft aandacht aan anderen.
Een goedgemutste wasbeer wordt gekenmerkt door luisteren naar iemand, waarderen, empathisch handelen en opkijken.
Een slechtgemutste wasbeer wordt gekenmerkt door dwepen, iemand ophemelen, onoprecht waarderen en slijmen.

De havik
Met zijn scherpe blik spiedt de havik van hoog in de lucht de omgeving af, speurend naar wat lelijk, vals of slecht is. Een mens die zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt en onjuist is. Hij of zij heeft een kritische blik.
Een goedgemutste havik is gericht op kritisch zijn iets onderzoeken, iets in twijfel trekken en opkomen voor de zwakkere.
Een slechtgemutste havik is gericht op agressief zijn, altijd kritiek geven, uitdagen en roddelen.

De steenbok
Een steenbok zet zich schrap op zijn rots: hij laat niemand anders toe.
Wie te dichtbij komt, riskeert een stevige kopstoot. Een mens die zich gedraagt als een steenbok, kan zijn terrein afbakenen. Hij of zij kan de eisen van anderen weerstaan.
Een goedgemutste steenbok wordt gekenmerkt door assertief zijn, keuzes maken, opkomen voor eigen belang en zich ergens in kunnen vastbijten.
Een slechtgemutste steenbok wordt gekenmerkt door altijd koppig zijn, egoïstisch zijn, zich steeds verzetten en tegenspreken.

De uil
Vanonder zijn halfgesloten oogleden ziet de uil wel wat er onder hem gebeurt, maar hij laat het gebeuren. Hij houdt zijn snavel toe; zijn geheim blijft bewaard.
Een mens die zich gedraagt als een uil, wil soms alleen zijn. Hij of zij blijft op afstand. Hij of zij wil niet overal aanwezig zijn en vertelt weinig over zichzelf.
Een goedgemutste uil is gericht op observeren, een geheim bewaren, er niet op ingaan en filosoferen.
Een slechtgemutste uil is gericht op uit de hoogte doen, zich afsluiten voor anderen, zich nooit laten kennen en zich steeds afzijdig houden.
De schildpad
Wanneer hij bang is, verdrietig of moe, trekt de schildpad zich terug in zijn schild. Hij zegt geen ja en geen nee als je hem benadert. Kiezen valt hem moeilijk. Een mens die zich gedraagt als een schildpad, is onzeker, twijfelt en weet niet wat te doen.
Een goedgemutste schildpad wordt gekenmerkt door tot rust komen, emoties toelaten, fouten toegeven en reflecteren.
Een slechtgemutste schildpad wordt gekenmerkt door negatief denken, zich altijd het slachtoffer voelen, niet zichzelf kunnen zijn en zich laten overdonderen.


Enthousiast geworden over de coaching met de axenroos?
Klik hier voor meer informatie over het aanbod en de tarieven of vul onderstaand formulier in.


 


 

Door wie?
De lessen worden verzorgd door Monique de Jong. Toegepast Psycholoog arbeid en organisatie en gecertificeerd kinder- en jongeren coach.
Klik hier voor meer informatie over Monique
.
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn